بسمه تعالی

فرم ثبت نام از داوطلبینی که آمادگی همکاری داوطلبانه و جهادی با دانشگاه علوم پزشکی فسا و بیمارستان ها و واحدهای تابعه، در مبارزه با ویروس کرونا دارند


 
  : نام خانوادگی   : نام
: تحصیلات   : کد ملی
  : سن : جنسیت
    : شماره موبایل : نوع تخصص
  : حیطه فعالیت